Regulamin

 1. Doba w domu wypoczynkowym Stodoła Home&Chill zaczyna się o godz. 16.00 i kończy o godz.11.00 ostatniego dnia pobytu.
 2. Płatność za pobyt- gotówką w dniu przyjazdu. (płatność za pobyt nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu)
 3. W obiekcie Stodoła Home&Chill obowiązuje cisza nocna od godz. 22.00 do godz. 6.00 rano.
  (cisza nocna oznacza zakaz słuchania głośnej muzyki, krzyków, śpiewu, głośnych rozmów)
 4. W domu wypoczynkowym Stodoła Home&Chill obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
  (palenie dozwolone jest tylko w wyznaczonym miejscu na ogrodzie)
 5. Goście domu wypoczynkowego Stodoła Home&Chill ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w domu oraz na terenie obiektu.
  (szkoda oznacza zarówno zniszczenie/uszkodzenie oraz zabrudzenia elementów wyposażenia domu jak ich brak) – w przypadku powstania szkody, Gość jest zobowiązany do pokrycia kosztów jej naprawy.
 6. Gość powinien zawiadomić właściciela o wystąpieniu szkody bądź jej stwierdzeniu.
 7. Dom wypoczynkowy Stodoła Home&Chill nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu należącego do Gościa, jak również za rzeczy wartościowe pozostawione w domu.
 8. Goście zobowiązują się wykorzystywać dom wypoczynkowy jedynie do celów mieszkalnych oraz utrzymania domu w czystości.
 9. W obiekcie zabrania się urządzania imprez oraz korzystania z urządzeń nagłaśniających
  (kolumny, głośniki)
 10. W przypadku gdy Gość nie przestrzega regulaminu, nie stosuje się do ciszy nocnej oraz w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Firma Stodoła Home&CHill zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Gościowi pobytu w domu wypoczynkowym bez zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.
 11. W domu wypoczynkowym Stodoła Home&Chill obowiązuje segregacja śmieci.
 12. Zabrania się zaśmiecania terenu w Obiekcie Stodoła Home&Chill. ( zakaz rzucania niedopałków papierosa na ziemię)
 13. W domu wypoczynkowym Stodoła Home&Chill akceptujemy zwierzęta.
  – pupil nie może korzystać z mebli wypoczynkowych oraz łóżek .
  – na terenie obiektu pupil może poruszać się wyłącznie na smyczy ,pod opieką właściciela ( nie dotyczy prywatnego ogródka , przynależącego do domu gości)
  – Właściciel ma obowiązek sprzątać po psie.
  – Właściciel ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pupila „pkt.5”
 14. Palenie ogniska w obiekcie Stodoła Home&Chill powinno odbywać się pod stałym nadzorem Gości do momentu całkowitego wygaśnięcia.
  – zabrania się rozpalania ogniska w okresie skrajnej suszy oraz silnego wiatru.
  – podczas palenia ogniska w jego zasięgu powinien znajdować się pojemnik z wodą.
 15. Wszelkie przedmioty znajdujące się na wyposażeniu domu należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 16. Zabrania się używania mebli oraz tekstyliów z wyposażenia domu na zewnątrz.
 17. W dniu wymeldowania dom należy pozostawić w czystości. Klucze od domu należy przekazać gospodarzowi.

„Korzystanie z usług obiektu Stodoła Home&Chill stanowi akceptację regulaminu”